oferta

Księgi rachunkowe
 • dekretowanie dokumentów i wprowadzanie zapisów do ksiąg
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • rejestry VAT
 • deklaracje VAT
 • rozliczanie transakcji unijnych
 • ewidencja środków trwałych
 • obliczanie podatku dochodowego
 • rozliczanie składek ZUS
 • sporządzanie sprawozdania finansowego
 • sporządzenie rocznego rozliczenia CIT
 • sporządzanie niezbędnych zestawień i uzgodnień zg. z ustawą o rachunkowości
Ryczałt i karta podatkowa
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • dokonywanie zapisów w ewidencji
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • prowadzenie rejestrów VAT i deklaracji VAT
 • obliczanie podatku dochodowego
 • sporządzenie rocznego rozliczenia PIT
 • rozliczenie składek ZUS
Podatkowa księga przychodów i rozchodów:
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • prowadzenie zapisów w księdze
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • sporządzanie rejestrów VAT i deklaracji VAT
 • obliczanie podatku dochodowego
 • sporządzenie rocznego rozliczenia PIT
 • rozliczenia składek ZUS
Kadry i płace
 • sporządzanie list płacy,
 • sporządzanie umów o prace, świadectw pracy, zaświadczeń dla pracowników
 • sporządzanie i rozliczanie umów zlecenia
 • sporządzanie informacji podatkowych dla pracowników
 • sporządzanie zgłoszeń, raportów i deklaracji do ZUS
 • prowadzenie teczek osobowych pracowników
Dodatkowe usługi
 • sprawozdania do GUS
 • deklaracje PFRON
 • sporządzanie wniosków kredytowych
 • wyprowadzanie zaległości
 • inne usługi uzgodnione z klientami