Składki zus od 01 stycznia 2018r.

Od 1 stycznia 2018 r. nowe przepisy ułatwią opłacanie składek. Zamiast kilku wpłat na różne rachunki bankowe wystarczy jeden zwykły przelew.

Od 1 stycznia 2018 r. należy płacić jednym przelewem (poczynając od składek za grudzień 2017r. płatnych w styczniu 2018r.), na jeden rachunek składkowy, wszystkie składki na: t ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe),t ubezpieczenie zdrowotne, fundusze (Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych).

Informację o numerze rachunku składkowego płatnika ZUS prześle pocztą do każdego płatnika składek.

Jeśli do końca grudnia 2017 r. nie zostanie doręczona z ZUS informacja o numerze rachunku składkowego, koniecznie należy skontaktować się z ZUS. Numer rachunku można otrzymać w każdej placówce oraz w Centrum Obsługi Telefonicznej (nr tel. 22 560 16 00).

Dotychczasowe rachunki do wpłat będą zamknięte.

Leave a Reply